MENU
Aula_close Layer 1

Om børnehuset

Børnehuset er en 2 gruppers vuggestue, med 24 børn.

Præsentation af børnehuset

Børnehuset Myretuen er en vuggestue med omkring 24 børn.

Kontakt

Børnehusleder Helene Tang-Nielsen
Telefon 44 91 13 71

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021

Brugertilfredsundersøgelse 2021, Myretuen